กิจกรรมรับโล่พร้อมใบประกาศ สำนักงานสีเขียว ปี 2562 (Green Office)

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี เข้ารับโล่พร้อมใบประกาศ สำนักงานสีเขียว ปี 2562 (Green Office) ระดับดี ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ