กิจกรรมร่วมงานวันปิยมหาราช

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงาานจ้างเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมงานวันปิยมหาราช ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง