กิจกรรมร่วมงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดย นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหารและพนักเทศบาล ร่วมงานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน

มพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินี ณ ที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง