กิจกรรมร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

วันที่ 4- 6 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดย นายระยอง. พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร                สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และประชาชนชาวขามสะแกแสง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10                                             ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง