กิจกรรมล้างทำความสะอาดศาลากลางบ้าน หมู่ 3 บ้านดอนทะยิง

วันที่ 23 สิงหาคม 2564
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ทำกิจกรรมล้างทำความสะอาดศาลากลางบ้าน หมู่ 3 บ้านดอนทะยิง หลังจากได้ทำการฉีดพ่นน่้ำยาฆ่าเชื้อโรคเรียบร้อยแล้วจำนวน 3 รอบ จึงได้ทำความสะอาดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้น ได้เข้าไปใช้ประโยชน์ได้ตามปกติต่อไป
————————————————————
ภาพข่าว : กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน