กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เนื่องด้วยในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี

รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน และประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมยืนตรง ชักธงชาติและร้องเพลงชาติไทยพร้อมกัน ในเวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟานวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เนื่องด้วยในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน และประชาชนร่วมกันทำกิจกรรมยืนตรง ชักธงชาติและร้องเพลงชาติไทยพร้อมกัน ในเวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน