กิจกรรมวันพ่อ และวันชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุนายกเทศมนตรี พร้อมผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมวันพ่อ และวันชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
ณ หอประชุมอำเภอขามสะแกแสง