กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี พ.ศ.2562

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา

กิจกรรมช่วงเช้า

ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายเครื่องไทยธรรม ณ วัดเมืองนาทและวัดหนองหัวฟาน

กิจกรรมช่วงค่ำ

กิจกรรมเวียนเทียน ณ วัดเมืองนาทและวัดหนองหัวฟาน