กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑

นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน คณะผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมกันเดินขบวนแห่เทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองหัวฟานและวัดเมืองนาท เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน คณะผู้บริหาร พนักงาน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมกันเดินขบวนแห่เทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา ณ วัดหนองหัวฟานและวัดเมืองนาท เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา