กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น
นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ได้จัด                 ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน