กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินกิจกรรรม”วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒”

โดย นายระยอง
พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานซึ่งในงานนั้นมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรม อาทิ เช่น
– กิจกรรมมอบทุนการศึกษา”เด็กดีศรีเทศบาล”
– กิจกรรมจับสลากของขวัญ/ของรางวัล
– กิจกรรมการแสดงจากเด็กๆนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
– ซุ้มกิจกรรมการศึกษา…
-ซุ้มอาหาร,ขนม,เครื่องดื่ม (ฟรีตลอดงาน)
เทศบาลตำบลหนองหัวฟานก็ขอขอบคุณผู้มีอุปการะทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ทุนการศึกษา/ของขวัญของรางวัล/ซุ้มอาหารและเครื่องดื่มให้กับเด็กๆในกิจกรรมงานวันเด็กค่ะ