กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี ประธาน

เปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ” ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ ภูมิใจแผ่นดิน” โดยมีกิจกรรมการแข็งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง ฟุตบอลชาย และการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ณ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี ประธาน เปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ” ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ ภูมิใจแผ่นดิน” โดยมีกิจกรรมการแข็งขันกีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง ฟุตบอลชาย และการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ณ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน