กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟานร่วมกับวัดหนองหัวฟานและวัดเมืองนาทดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์วัฒธรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยมีกิจกรรม
#กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ
#กิจกรรมการประกวดร้องเพลง
#กิจกรรมการประกวดกระทงสวยงาม
#กิจกรรมตักไข่ปลาพาโชค
#กิจกรรมแข่งขันชกมวยทะเล
#กิจกรรมการแข่งขันเซปักตระกร้อ