กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกานต์ ประจำปี 2562

วันที่ 13 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว ประจำปี 2562 โดยในภาคเช้าได้ทำบุญสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ วัดบ้านเมืองนาท และวัดหนองหัวฟาน ภาคค่ำสรงน้ำพระ กิ๋นเข่าค่ำ ดู๋รำโทน ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลฯ โดยมีกิจกรรมแข่งขันส้มตำลีลา และแข่งขันรำโทน ของชุมชนในเขตเทศบาล