กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

วันที่ 24 มีนาคม  2564 เวลา 08.30 น.  เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  ร่วมกับโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน  โรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน  โรงเรียนเมืองนาท  นำโดยนายวิชิต นวลสกุลนิภา  ปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  นายทนงศักดิ์ เพ็งกลาง  ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  นายมานิตย์  ตั้งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน   นายไกรวุฒิ​ ฟูกโคกสูง​ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน   พร้อมด้วย ข้าราชการ คณะครู นักเรียน พนักงาน  เจ้าหน้าที่ พร้อมทีมงานประชาสัมพันธ์ในการทำกิจกรรมเดินรณรงค์การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาขิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี ตำบลหนองหัวฟาน โดยเส้นทางในการเดินรณรงค์ ดังนี้

  1. ตั้งขบวนหน้าเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
  2. เดินขบวนผ่านตลาดสดหนองหัวฟาน (ตลาดน้อย)
  3. เลี้ยวขวาเข้าถนนเทศบาล 3 (หน้าโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน)
  4. เลี้ยวขวาบริเวณป้ายหมู่บ้านดอนทะยิง
  5. เดินตามเส้นทางถนนเทศบาล 1 ตลาดสด (ตลาดน้อย)
  6. ถึงทางหลวง 2150 เลี้ยวซ้ายเข้าเส้นทางหลวงชนบท 1015 กลับสำนักงาน ทต.หนองหัวฟาน

…ในการนี้จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มาให้เทราบโดยทั่วกัน….