กิจกรรมเทศบาลเข้าวัดทำบุญออกพรรษา

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ นำโดยนายประคอง เงื่อนกลาง รองนายกเทศมนตรี

พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟานและประชาชนในเขตเทศบาล

ตำบลหนองหัวฟานร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดหนองหัวฟาน