กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่

วันที่ 21ธันวาคม2561 เทศบาลจัดกิจกรรมเทศบาลออกพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1
บูรณาการร่วมกับ /โครงการอำเภอยิ้ม /หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ และส่วนราชการอำเภอขามสะแกแสง 
ออกให้บริการประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ณ โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมาวันที่ 21ธันวาคม2561