กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day)

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาล จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ หน้าเสาธงสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน