กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ขึ้น 15 เดือน 6 ซึ่งถือเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือการเกิด ตรัสรู้ ปรินิพพาน โดยทำกิจกรรมถวายเครื่องสังฆทานปัจจัยไทยธรรม และน้อมนำการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาพุทธ ณ วัดหนองหัวฟาน และวัดเมืองนาท