กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายระยอง  พิมพ์ปรุ  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟานคณะผู้บริหารและ พนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟานร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษามเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ณ อำเภอขามสะแกแสง