กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้จัดกิจกรรมแห่งเทียนเข้าพรรษ วัดหนองหัวฟาน และวัดเมืองนาท ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559