กิจกรรมโครงการกีฬาต้านยาเสพติดชุมชน ครั้ง ที่ 9 ประจำปี 2562

วันที่ 25-29 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินโครงการกีฬาต้านยาเสพติดชุมชนครั้งที่ 9 โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพ่อแแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้ร่วมเปิดโครงการกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุนหนองหัวฟาน