กิจกรรมโครงการทำบุญวันพระ พัฒนาจิตใจด้วยศิล ๕ ณ วัดเมืองนาท

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

คณะผู้บริหารและพนักงานทำกิจกรรมโครงการทำบุญวันพระ พัฒนาจิตใจด้วยศิล ๕ ณ วัดเมืองนาทวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน คณะผู้บริหารและพนักงานทำกิจกรรมโครงการทำบุญวันพระ พัฒนาจิตใจด้วยศิล ๕ ณ วัดเมืองนาท