กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

นักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

อบรมฝึกอาชีพ การทำน้ำแชมพูสมุนไพรและน้ำมันนวดสมุนไพร โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.วิภานันท์ เอียประเสริฐ และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้ค่ะ