กิจกรรม ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณโดยรอบสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ทำ
และบริเวณห้องน้ำและสถานที่ต่างๆภายในเทศบาล
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงอัตราการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานการณ์โควิด-19
——————————————————–
ภาพข่าว : กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน