กิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี พศ. 2567

วันที่ 18 มีนาคม 2567 โดย นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน มอบหมายให้ นายนิรุธ งอสอน รองปลัดเทศบาลฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและคณะครูเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมกิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” ณ เทศบาลตำบลขามสะแกแสง และกองสาธารณสุข ได้ร่วมจัดนิทรรศการธนาคารขยะชุมชน ในงานวันท้องถิ่นไทย ณ หอประชุมเปรมฯ ศาลากลางจังหวัด