กิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ.๒๕๖๓

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ กิจกรรม”วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” พ.ศ.๒๕๖๓ บำรุงรักษาต้นไม้ กำจัดวัชพืช ในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน