กิจกรรม “วันเทศบาล” ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ดำเนินการจัดกิจกรรม “วันเทศบาล” 24 เมษายน 2562

กิจกรรมช่วงเช้า

พิธีสงฆ์ ทำบุญถวายภัตตาหารเพล
ประธานในพิธีอ่านสาร วันเทศบาล 24 เมษายน 2562

-การปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี

กิจกรรมช่วงบ่าย
กิจกรรม Big cleaning day ทำความสะอาดสำนักงานเทศบาล (กิจกรรม5 ส)

-กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทาสีบ้านให้กับบ้านผู้ยากไร้