กิจกรรรมจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

วันที่  10 พฤษภาคม  2565 เวลา  10.00-15.00 น.

งานสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ได้ดำเนินกิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพ สำหรับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ซึ่งการเข้ารับเบี้ยยังชีพนั้น ประชาชนได้ปฏิบัติตามาตรการป้องกันโรคโควิด-19
——————————————–
ภาพข่าว : งานสวัสดิการและสังคม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
(🏠เทศบาลน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม เลิศล้ำทางการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สู่แนวทางเมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ยั่งยืน🏡🏠)