กีฬาสีเทศบาล

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาสีเทศบาลโดยแบ่งเป็น ๓ สีดังนี้

สีแดง น้ำเงิน สีขาว เพื่อให้พนักงานได้มีกิจกรรมออกกำลังกายช่วงหลังเลิกงานทุกวันพุธ โดยช่วงเดือนตุลาคม 2561 เป็นการแข่งขันวอล์เล่บอลชาย/ หญิง ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 แข่งขันกีฬาเปตองผสมและเดือนธันวาคมแข่งขันแชร์บอลชาย/ หญิง