ขบวนแห่สืบสานวันลอยกระทง ประจำปี 2563

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี  นายวิโรจน์ วงศ์วราวรรณ นายประคอง เงื่อนกลาง รองนายกเทศมนตรี  นายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาล นายนิรุธ งอสอน รองปลัดเทษบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ได้จัดขบวนแห่สืบสานวันลอยกระทง ประจำปี 2563 ไปยังวัดบ้านหนองหัวฟาน