ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ในการนำของเยี่ยมผู้เข้าพัก ณ ศูนย์ CI และ LQ