ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ

ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน
ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ
————————————-
ตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดในขณะนี้ ขอให้ประชาชน ทุกท่านเฝ้าระวัง ป้องกัน ขอให้ปฏิบัติตนตามมาตรการการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
ด้วยความห่วงใย จากเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
——————————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน