ขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

ที่มาข่าวสาร :  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา