ขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางข้ามจังหวัด เริ่ม 10 กรกฎาคม 2564

ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน