ขอบคุณ สส. สุชาติ ภิญโญ

วันที่ 23 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.50น.
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ขอบพระคุณนายสุชาติ ภิญโญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา ในการมอบพัดลมตั้งโต๊ะจำนวน 5 เครื่อง สำหรับศูนย์กักตัวกลุ่มเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
————————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน