ขอบคุณ

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
คุณวิญญู เลี้ยงรักษา มอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค ให้เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำไปในภารกิจของศูนย์พักคอยของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ขอขอบคุณ คุณวิญญู เลี้ยงรักษา ที่มอบน้ำดื่มสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์พักคอย ของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ในครั้งนี้ ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้
——————————————
ภาพข่าว : งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน