ขอเชิญชวนชาวตำบลเทศบาลตำบลหนองหัวฟานปลูกดอกดาวเรือง

นายระยอง  พิมพ์ปรุ  นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน  ขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทย  รณรงค์ปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลืองสีประจำวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ให้ออกดอกบานสะพรั่งทั่วทั้งเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  ระหว่างวันที่  25-29  ตุลาคม  2560

          อำเภอขามสะแกแสงมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเชิญชวนรณรงค์ให้ประชาชนปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง  ดังนั้น       เทศบาลตำบลหนองหัวฟานจึงขอเชิญชวนปลูกดอกดาวเรืองบริเวณบ้านเรือนทุกหลังคาเรือน  อย่างน้อยหลังคาเรือนละ  9  ต้นเพื่อให้เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  มีดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลืองบานสะพรั่งทั่วทั้งพื้นที่ของเทศบาลในช่วงพระราชพิธี  ถวายพระเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล  อดุลยเดช  ระหว่างวันที่  25-29  ตุลาคม    2560  เพื่อแสดงความจงรักภัคดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้