ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ใช้ถุงผ้าเพื่อลดภาวะโลกร้อน