ขอเชิญน้องๆหนูๆร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566

ขอเชิญน้องๆหนูๆร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ค่ะ