ขอเชิญร่วมกิจกรรมประเพณีสงกานต์ ประจำปี 2562

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร /กิจกรรมสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ / ณ วัดหนองหัวฟานและ/วัดเมืองนาท และกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์
ณ บริเวณถนนเส้นหมี่ ต่อด้วยภาคค่ำกิจกรรมกิ๋นเข่าค่ำ /ชมการแข่งขันส้มตำลีลา /และรำโทน จากพ่อแม่พี่น้องทั้ง ๑๒ ชุมชน ณ ลานหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน