ขอเชิญร่วมกิจกรรมเสริมสร้างธรรมะวันมาฆบูชา

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2566 (ขึ้น 15 ค่ำ) วันมาฆบูชา ขอเชิญทุกท่านทำบุญตักบาตร บำเพ็ญกุศลร่วมกัน ณ วัดหนองหัวฟาน และวัดบ้านเมืองนาทค่ะ