ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

         ในวันที่ 5 เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2558 ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศมหามงคล 88 พรรษา 5  ธันวาคม 2558

         ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอขามสะแกแสง    จึงขอเชิญชวนพสกนิกร ชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ของปวง

ชนชาวไทย