ขอเชิญร่วมโครงการปกป้องสถาบัน ปั่นเพือพ่อ ในวันที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา15.00 น

       ด้วยเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้กำหนดจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”  ตามโครงการปกป้องสถาบัน ประจำปี 2558

        ในวันที่ 8  ธันวาคม  2558 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เริ่ม 15.30 น. โดยนายอำเภอขามสะแกแสง ร่วมปั่นเพื่อพ่อ กับเทศบาลตำบลหนองหัวฟานด้วย

        เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสามัคคีในชุมชน เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จึงขอเชิญชวนประชาชน พอค้าแม่ค้า พนักงาน ข้าราชการ ทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรม ปั่นเพือพ่อ Bike for Dad โดยพร้อมเพรียงกัน