ขอเชิญร่วมโครงการเสริมสร้างธรรมะให้แก่ประชาชนในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้กำหนดการจัดงานโครงการเสริมสร้างธรรมะแก่ประชาชนในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2559

มีกำหนดการดังนี้ 

ณ วัดหนองหัวฟาน ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

เวลา 06.00 น.   พุทธศาสนิกชนพร้อมกันที่วัดหนองหัวฟาน

เวลา 07.00-08.00 น. ทำบุญตักบาตถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

เวลา 08.30-09.00 น. ฟังธรรมเทศนา รักษาศีล มีการแสดงตนเป็นพุทมามกะ ทำพิธีถวายปัจจัยและถวายเครื่องไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์

เวลา 18.00 น. ฟังธรรมเทศนา  รักษาศีล  พิธีเวียนเทียน

ณ วัดเมืองนาท ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 

เวลา 06.00 น.   พุทธศาสนิกชนพร้อมกันที่วัดเมืองนาท

เวลา 07.00-08.00 น. ทำบุญตักบาตถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

เวลา 08.30-09.00 น. ฟังธรรมเทศนา รักษาศีล มีการแสดงตนเป็นพุทมามกะ ทำพิธีถวายปัจจัยและถวายเครื่องไทยทานแด่พระภิกษุสงฆ์

เวลา 18.00 น. ฟังธรรมเทศนา  รักษาศีล  พิธีเวียนเทียน

การแต่งการ : แต่งกายด้วยชุดโทนสีขาว 

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน