ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ใช้งานไม่ได้