ข่าวประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ

ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566