คณะวิทยากรจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้ความรู้แก่นักเรียนผู้สูงอายุ

กิจกรรมช่วงบ่ายนักเรียนผู้สูงอายุประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

เพื่องานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช