คณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมและอบต.ทัพรั้ง จ.นครราชสีมา

คณะศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมและอบต.ทัพรั้ง จ.นครราชสีมา