ครงการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน (โคราชเมืองคาร์บอนต่ำ Korat Low Carbon City)

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน (โคราชเมืองคาร์บอนต่ำ Korat Low Carbon City) โดยวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา ได้มาให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมการอบรม